Strona główna

Firma specjalizuje się w pomiarach termowizyjnych obiektów

Na podstawie wykonanego badania z użyciem kamery termowizyjnej możliwe jest zdiagnozowanie:

  • wad strukturalnych budynku takich jak niedobory izolacji, mosty cieplne wynikające np. ze złego montażu ocieplenia, okien, parapetów itp;
  • zawilgoceń oraz kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu prowadzącej do powstania grzybów, pleśni niebezpiecznych dla zdrowia ludzkiego;
  • ewentualnych niewidocznych awarii instalacji wodnej oraz grzewczej znajdujących się pod powierzchnią podłogi lub w ścianach budynku;
  • niewłaściwego rozkładu temperatur przy ogrzewaniu podłogowym co prowadzi do powstania dyskomfortu podczas użytkowania;
  • potencjalnych miejsc przegrzewania się elementów elektrycznych, instalacji, rozdzielni mogących w konsekwencji doprowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń czy też pożaru;
  • obecności gryzoni pod powierzchnią podbitki lub w izolacji dachu;

Na życzenie klienta możliwe jest wykonanie raportu w wersji elektronicznej lub papierowej z przeprowadzonego badania.

Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów wykonania pomiarów