Cennik

ZAKRES BADANIA

CENA

Badanie termowizyjne dla domów jednorodzinnych do 150m2 250 zł
Badanie termowizyjne dla domów jednorodzinnych 150-200 m2 280 zł
Badanie termowizyjne dla domów jednorodzinnych powyżej 200 m2 od 300 zł
Badanie termowizyjne dla mieszkań/lokali w budynku wielorodzinnym do 70 m2 200 zł
Badanie termowizyjne dla mieszkań/lokali w budynku wielorodzinnym powyżej 70 m2 250 zł
Badanie termowizyjne dla mieszkań/lokali w zabudowie bliźniaczej do 100 m2 230 zł
Badanie termowizyjne dla mieszkań/lokali w zabudowie bliźniaczej powyżej 100 m2 280 zł
Badanie termowizyjne w celu sprawdzenia działania ogrzewania podłogowego 150 zł
Badanie termowizyjne w celu sprawdzenia paneli słonecznych 150 zł
Badanie termowizyjne inspekcyjne urządzeń od 200 zł
Badanie termowizyjne w celu lokalizacji wycieków z instalacji wodnej lub grzewczej od 200 zł
Badanie termowizyjne w przypadku zleceń indywidualnych/nietypowych  150 zł za każdą rozpoczętą h
Badanie termowizyjne stolarki okiennej i drzwiowej do 15 termogramów 120 zł
Badanie termowizyjne obszaru do 20 m2 100 zł
Raport z pomiaru od 100 zł
Dojazd gmina Wronki GRATIS
Dojazd do 50 km 50 zł
Dojazd powyżej 50 km województwo wielkopolskie 100 zł
Dojazd poza województwo wielkopolskie ustalany indywidualnie